Przemysł

1. Chemiczny

2. Rafineryjny i petrochemiczny

3. Spożywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny

4. Papierniczy

5. Wydobywczy ropy i gazu

6. Wydobywczy minerałów

7. Okrętowy

8. Magazyny i przeładunek paliw i chemikaliów

9. Woda i ścieki

10.Zastosowania ogólne

1. Chemiczny

2. Rafineryjny i petrochemiczny

3. Spożywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny

4. Papierniczy
Comments are closed.